Homepage Listárna Kontakt nadaceledviny-ZAVINOVADLO:seznam.cz
Prosazujeme moderní léčebné postupy při léčbě ledvinových onemocnění
Pomáháme informovat veřejnost o moderní léčbě ledvinových onemocnění
Naším cílem je zlepšování zdravotního stavu při léčbě ledvinových onemocnění

IgA - nefropatie

IgA – nefropatie je nejčastějším typem glomerulonefritid v Evropě a vyskytuje se nejčastěji v mladším a středním věku. Výrazně častěji jsou postiženi muži.

Co je to glomerulonefritida?

Pojem glomerulonefritida se používá pro označení zánětu ledvin, který postihuje především glomeruly – klubíčka cév, ve kterých se filtruje krev a vzniká primární moč, která se pak dále upravuje do definitivní moči v systému ledvinných kanálků. Tímto způsobem se denně vyprodukuje cca 150 litrů primární moči, ze které nakonec vznikne cca setinové množství moči, která je vyloučena z těla ven.

Jak vzniká IgA – nefropatie?

Všechny glomerulonefritidy, včetně IgA – nefropatie, jsou vyvolány poruchou v imunitním systému. Důvod, proč k této poruše dojde, je většinou neznámý. V důsledku této poruchy v imunitním systému dochází k ukládání různých protilátek (např. z třídy IgA) v ledvinách a to zde způsobí zánětlivou reakci. Na rozdíl od zánětů vývodných močových cest nejsou tedy glomerulonefritidy způsobeny bakteriemi, a nedají se proto léčit antibiotiky. Dalším rozdílem je to, že zánětlivá reakce postihuje symetricky obě ledviny. Navíc u glomerulonefritid bývá někdy i dědičná dispozice, proto se někdy vyšetřují i ostatní příbuzní.

Jaké má IgA – nefropatie příznaky?

Jak se dá stanovit diagnóza IgA – nefropatie?

Přesná diagnóza se dá stanovit jenom mikroskopickým vyšetřením částečky ledvinné tkáně, kterou pro tento účel získáme tzv. biopsií. Tento výkon se provádí během krátké hospitalizace při místním znecitlivění. Při průkazu IgA – nefropatie pacient zůstává v péči specialisty pro poruchy funkce ledvin – nefrologa.

Jak je IgA – nefropatie léčena?

Co se stane, pokud je funkce ledvin IgA – nefropatií zničena?

Vzhledem k tomu, že IgA – nefropatie postihuje jen ledviny a žádný jiný orgán, lze i u těchto pacientů, kteří se stanou závislými na dialyzační léčbě, udržet dobrou kvalitu života. Často jsou zařazováni do čekací listiny na transplantaci ledviny. Je však třeba upozornit, že v některých případech se po určité době IgA – nefropatie může projevit i v transplantované ledvině.

Aktuálně

Světový den ledvin – 10. 3. 2016

Světový den ledvin – 10. 3. 2016

Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin (International Federation of Kidney Foundations) a Mezinárodní nefrologická společnost (International Society of Nephrology) vyhlásily, letos již po jedenácté, Světový den ledvin (Word Kidney Day – WKD). Již tradičně tento den připadá na druhý čtvrtek v měsíci březnu – pro tento rok na 10. 3. 2016.

více informací...

Další Světový den ledvin - 12. 3. 2015

Další Světový den ledvin - 12. 3. 2015

Další Světový den ledvin se uskuteční 13. 3. 2015. V letošním roce je Světový den ledvin zaměřen na problematiku péče o ledviny. Jeho cílem je zvýšit informovanost zdravotníků a laické veřejnosti o nemocech ledvin, jejich včasné diagnostice a možnostech léčby.

více informací...

Fosfátové jednotky

Výživová pomůcka pro pacienty na dialýze.

více informací...